Renkött


Glada Lådan är mycket stolt leverantör till renkött från ett flertal samebyar Jämtland och Härjedalen. Otroligt mört och fint kött som också är fullt av vitaminer och mineraler då renarna betat vildmark i hela sitt liv och på så sätt fått en allsidig och näringsrik kost.

Renkött

Renstek
Benfri, nätad renstek från Jillie Ren & Vilt. Vikt:ca 1 kg.
360:-
Renfilé
Renfilé från Jillie Ren & Vilt. Vikt:ca 300 g.
170:-
Renskav
Renskav från Jillie Ren & Vilt. Vikt:ca 500 g.
129:-